Вршител на работите, Димитар БлажевскиВршител на работите, Димитар Блажевски


Врштел на работите во Амбасадат на Република Македонија во Отава, од 01.08.2019 година.

Октомври 2015 - јули 2019, Директорат за билатерални односи со европските држави,

Октомври 2012 - септември 2015, Советник во Амбасадата на Република Македонија во Мадрид,

Декември 2010, Советнички испит, стекнато дипломатско звање Советник,

Јули 2009 - септември 2012, Директорат за билатерални односи со воневропските држави,

Декември 2005 - јуни 2009, Прв секретар во Амбасадата на Република Македонија во Лондон,

Јануари 2005 - декември 2005, Трет секретар во Амбасадата на Репоублика Македонија во Брисел (Кралство Белгија),

Февруари 2002 - јануари 2005, Област за конзуларни работи и меѓународно право,

Вработен во Министерството за надворешни работи од 1 февруари 2002 година.

Ноември 1999 - јануари 2002, Влада на Република Македонија - Генерален секретаријат - Одделение за европски интеграции / Сектор за европски интеграции,

Јули 1998 - ноември 1999 година, вработен на проект од PHARE претпристапна програма на ЕК за поддршка на Одделението за координација на странска помош при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Септември 1995, Дипломиран Правник, Правен Факултет, Универзитет Св. кирил и Методиј - Скопје.