Средба на ЗМНР со новоименуваниот вонреден и ополномоштен амбасадор на Малезија за Република Северна Македонија, со седиште во Будимпешта, Н.Е. Франциско Мунис

30 ноември 2021
undefined